Thông tin tuyển dụng

 Nhằm phát triển sự phát triển công ty cũng như văn hóa xây dựng công ty lớn mạnh. Minh Phát tạo môi trường chuyên nghiệp, phát triển công ty lớn mạnh bền vững.

Nhân sự công ty cần tuyển liên tục các vị trí nhân viên bán hàng, quản lý bán hàng, giao hàng lắp đặt, kỹ thuật sửa chữa, nhân viên kế toán…