Cáp tín hiệu máy chiếu VGA 30m

 Cáp tín hiệu máy chiếu VGA 30m

Cáp tín hiệu máy chiếu VGA 30m

Dây cáp tín hiệu máy chiếu  VGA

Chiều dài: 30m

Dùng truyền tín hiệu máy chiếu

Dây tín hiệu dùng trình chiếu

Bảo hàng: 12 tháng

 


  Các sản phẩm liên quan