Cáp tín hiệu HDMI máy chiếu 20 m

 Cáp tín hiệu HDMI máy chiếu 20 m

Dây cáp tín hiệu máy chiếu  HDMI 20m

Chiều dài: 20m

Dùng truyền tín hiệu máy chiếu

Dây tín hiệu dùng trình chiếu HD, 3D

Bảo hàng: 6 tháng


  Các sản phẩm liên quan