Cáp tín hiệu HDMI Unitek máy chiếu 10,15,20,30,50 m

 Cáp tín hiệu HDMI Unitek máy chiếu 10,15,20,30,50 m

Dây cáp tín hiệu máy chiếu  HDMI 10,15,20,30,50 m

Chiều dài: 10,15,20,30,50 m

Dùng truyền tín hiệu máy chiếu

Dây tín hiệu dùng trình chiếu HD, 3D

Bảo hàng: 6 tháng


  Các sản phẩm liên quan