Phương thức thanh toán

 Phương thức thanh toán

Cách 1: Mua hàng thanh toán trực tiếp tại công ty

Cách 2: Đặt hàng thanh toán ngay sau khi nghiệm thu nhận hàng

Cách 3: Đặt hàng thanh toán Online